หน้าแรก ข่าว สมุดเยี่ยม กระดานเสวนางานบุคคล กระดานเสวนาทั่วไป เว็บลิงค์อบต.ทั่วไทย  


เมนูหลัก
 วัตถุประสงค์
 ความรู้เกี่ยวกับอปท.
 ข่าวสารบ้านเมือง
 บทความทางวิชาการ
 ประสานการโอน(ย้าย)
รวมข่าวอปท.ย้อนหลัง
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กฎหมายระเบียบใหม่ ๆ
บริการทั่วไป
 สมุดเยี่ยม
 กระดานเสวนาทั่วไป
กระดานเสวนางานบุคคล
 หนังสือสั่งการกรมฯ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2551
 กฎหมาย/ระเบียบอปท.
สำรวจความคิดเห็น (POLL)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับแนวคิด การจัดตั้ง "สำนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" vote
ดู Poll ย้อนหลังคลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหนังสือสั่ง/ตัวอย่างเกี่ยวกับโบนัสปี ๕๑
 
 
 
 
เช็ค Mail :@thailocalgov.com

 

 
 

เช็คเมล์เครือข่ายอื่น ๆ
yahoo.com
hotmail.com
Gmail.com
chaiyo.com
thaimail.com
sanookmail.com

 


รวมเว็บไซต์
น้อง - พี่ ชาวอบต.คลิก

 

 
 
ลิงค์ส่วนราชการที่สำคัญ
รัฐบาลไทย
รัฐสภาไทย
ศาลยุติธรรม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สำนักงาน ก.พ.
ข่าวกรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ
กรมส่งเสริมฯ
เว็บท้องถิ่นชม.
ก.กระจายอำนาจ
สำนักงาน ก.ถ.
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
สนง. ปปช.
สำนักงาน สตง.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กกต.
คกก.สิทธิมนุษยชน
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานกฤษฏีกา
 พรบ.ซากดึกดำบรรพ์
ศิษย์เก่า รปม.มช.
อบต.วัดธาตุ (นค.)
หน่วยราชการอื่น ๆ
 
 
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
  นับแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2545
 
 
 
ข่าวความเคลื่อนไหวการบริหารงานบุคคลอบต.
ชี้แจงกรณีเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนฯขัดข้อง
          -เรียนเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯต้องขออภัยในความขัดข้องของเว็บเนื่องจาก เกิดปัญหาเกี่ยวกับโดเมนเนม เดิม ไม่สามารถต่ออายุได้ จึงอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขและเรียกข้อมูลคืนอีกสักระยะหนึ่ง พร้อมกับการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯจึงจำเป็นต้องใช้เว็บไซต์เดิมไปก่อน จนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศาลปกครองโคราชคืนความเป็นธรรมให้ปลัดอบต.ขนงพระ
-เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกนั่งบัลลังก์พิพากษาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรณีมีมติให้โอน(ย้าย) ปลัดอบต.ขนงพระ ไปเป็นรองปลัดอบต.ปากช่อง โดยเจ้าตัวไม่สมัครใจ และเพิกถอนคำสั่งอบต.ขนงพระที่ให้ปลัดอบต.ขนงพระไปดำรงตำแหน่ง "นักบริหารงานอบต.ระดับ ๖" อบต.ดอนเมือง อ.ดอนเมือง (ซึ่งพิมพ์ผิด-ที่ถูกต้องคือ อบต.ปากช่อง อ.ปากช่อง) และเพิกถอนคำสั่งอบต.ปากช่องที่รับโอนปลัดอบต.ขนงพระ มาดำรงตำแหน่ง "นักบริหารงานอบต.ระดับ ๖" โดยให้ผู้ถูกฟ้อง ๓ ราย คือ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา นายกอบต.ขนงพระ และนายกอบต.ปากช่อง ดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่อดีตปลัดอบต.ขนงพระพึงได้รับ โดย ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา
-รายละเอียดเรื่องนี้ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเคยนำเสนอผ่านคอลัมน์"ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น โดยป.พิพัฒน์" ไปแล้วครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ อยากขอร้องและเตือนเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาในเบื้องต้นว่า ในเมื่อศาลปกครองท่านพิพากษาเช่นนี้แล้ว ท่านควรน้อมรับและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็ว ควรดำเนินการให้เสร็จก่อน ๓๐ วันด้วยซ้ำไป มิควรอย่างยิ่งที่ท่านจะดึงดัน ดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อรักษา "ศักดิ์ศรี" ของท่าน เพราะหากมองในทางกลับกัน ถามว่า พวกท่านทำลาย "ศักดิ์ศรี" ของ "ปลัดอบต." และข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีมติไม่ชอบด้วยกฎหมายที่พวกท่านยกมือออกกฎดังกล่าวเอง แต่พวกท่านกลับไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวเสียเอง เกือบห้าปีเต็ม ๆ ที่ปลัดอบต.ท่านนี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพวกท่าน ท่านควรสำนึกและขอโทษปลัดอบต.ท่านนี้ แล้วเร่งดำเนินการแก้ไข เยียวยาโดยเร็ว ก.อบต.จังหวัด ผู้แทนปลัดอบต.ทั้ง ๓ คนของนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็น "ป.แจ้ ป.เณร ป.สมภพ" ท่านควรแสดงให้เห็นว่า ท่านคือตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจริง ๆ ไม่ใช่ตัวแทนของตัวท่านเอง จึงควรขยับช่วยเหลือเพื่อนของท่านได้แล้ว ไม่ควรปกป้องคนชั่ว ละและลืมคนดี แต่ในทางกลับกัน ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ยังคงดื้อดึง ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา และยังคงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก็คงพร้อมที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือดำเนินการในด้านคดีอาญา และเรียกร้องสิทธิทางแพ่ง เพื่อเยียวยาแก่ผู้เสียหายต่อไป......

ดาวน์โหลดคำพิพากษา คลิกที่นี่

ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์อัปยศแล้ว
- เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น มีคำพิพากษาสั่งให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท. ในเรื่องการย้ายกรณีขัดแย้ง ย้อนหลังไปในวันที่ประกาศ โดยมี อดีต ปลัดฯ และรองปลัดฯ เทศบาลหนองสอ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้กล้าหาญในการฟ้องร้อง รายละเอียดคลิกที่นี่

ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น...โดยป.พิพัฒน์ เรื่อง "การเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ปลัดอบต. สำคัญอย่างไรต่อคนท้องถิ่น"
-วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้เล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเงิน 15,000 บาท / เงินประจำตำแหน่ง/หลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ ๘ และสุดท้ายวิจารณ์หลักเกณฑ์การเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.ไว้อย่างน่าสนใจ ติดตามได้คลิกที่นี่


ลูกจ้างประจำ...คนที่ถูก (กรมฯ) ลืม   
          บุคลากรคนแรกของอบต.จริง ๆ แล้วไม่ใช่ปลัดฯ คลัง ช่าง แต่เป็น ลูกจ้างประจำ ที่ทำงานในอบต.เป็นคนแรก ๆ บางคนทำมาก่อนที่อบต.จะยกฐานะ จากสภาตำบลนิติบุคคล สิบสี่สิบห้าปีผ่านไป ลูกจ้างประจำเหล่านี้กำลังถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลืม เสมือนได้ใหม่ลืมเก่า รายละเอียดคลิกที่นี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.กลางและก.จังหวัด  
          ก.กลาง หมายถึง ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ก.จังหวัดหมายถึง ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และก.อบต.จังหวัด อยู่ระหว่างการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่กำลังหมดวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาท หน้าที่มากน้อยเพียงใดต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา แล้วเราควรคัดเลือกบุคคลเช่นใดมาเป็นกรรมการผู้แทนคุณวุฒิ เพื่อดูแลทุกข์สุขของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่
การฝึกอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับทุกตำแหน่งได้ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งขาดวิสัยทัศน์ไม่อนุมัติ อนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีเสียงสะท้อนจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นตัวเล็ก ๆ ที่ต้องการสะท้อนถึงกรมส่งเสริมฯ รายละเอียดคลิกที่นี่
กฤษฏีกามีคำวินิจฉัยให้ก.ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว     
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว 2142 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฏีกาที่มีคำวินิจฉัยให้ก.ท้องถิ่น (ก.กลางและก.จังหวัด) สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.บ.บริหารงานบุคคล หรือจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น รายละเอียดคลิกที่นี่
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   
          ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนได้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไปเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีวี่แววว่า เมื่อไหร่จะได้คณะบุคคลที่จะมาช่วยพิทักษ์ระบบคุณธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นับวันระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะยิ่งเลวร้ายไร้ระบบ ไร้คุณธรรมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากไม่มีองค์กรที่เข้มแข็งสำหรับคานอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น อันจะยิ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่อนแอลงทุกขณะ ทำอย่างไรข้าราชการส่วนท้องถิ่นจึงจะได้รับการคุ้มครอง รายละเอียดคลิกที่นี่
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล    
          ปัญหาเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังได้รับผลกระทบอย่างมาก อันสืบเนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากมีการปรับแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาลระยะ ๓ ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างระยะ ๔ ปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา จากเดิมมีข้าราชการสำหรับอบต.ขนาดเล็กเพียง ๓ อัตรา ปัจจุบันอย่างน้อยมีจำนวน ๘ - ๑๐ อัตรา ซึ่งไม่นับรวมพนักงานจ้างที่เพิ่มเติมกว่าเท่าตัว ทำให้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กยังไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอบต.ขนาดเล็ก หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ เจ็บป่วยหรือบิดามารดา บุตร หรือสามี-ภรรยา ป่วยที่ต้องรักษาพยาบาลยาวนาน จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ในแต่ละเดือนจะกระทบกับสิทธิและสร้างความลำบากใจให้กับทั้งผู้บริหารและตัวข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเอง ทำอย่างไรสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีการเบิกจ่ายตรง มาเป็นเวลากว่าสองปีแล้ว แต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังคงต้องรับสิทธิที่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน รายละเอียดคลิกที่นี่
ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
 
ข่าวการรับสมัครงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
   ข่าวการรับสมัครงานอื่น ๆ คลิกที่นี่  
   

 

ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อสารมวลชน
  ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
 
ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จากการตรวจสอบมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ลักษณะการดำเนินโครงการไม่เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่หลักของหน่วยงานที่เสนอโครงการ ลักษณะของโครงการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นต้น รายละเอียดคลิกที่นี่

 

กฏหมาย / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / ประกาศ / ข้อบังคับ ใหม่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ  
          กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีผลทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวย้อนหลังโดยอนุโลม ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑  
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
          เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยระเบียบฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้างภาษี หรือไม่ชำระภาษีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
          กระทรวงมหาดไทยได้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป สาระสำคัญก็คือ การแก้ไขให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้ประจำสำนักงานต่างท้องที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่เริ่มราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่เริ่มกลับเข้ารับราชการใหม่ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฏีค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือนไปก่อนหน้านี้ รายละเอียดคลิกที่นี่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
          กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยการยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) โดยมีการแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะของห้องน้ำ-ห้องส้วม สามารถแยกออกจากกัน หรืออยู่รวมกันได้ โดยมีผลใช้บังคับภายในประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๖๐ วัน ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกกำนันโดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ การคัดเลือกกำนันตามระเบียบนี้ จะไม่มีการเลือกโดยประชาชน แต่ละเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ (นับแต่วันประกาศ) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งระเบียบนี้ เป็นการรองรับสถานะของ อาสาสมัครตำรวจบ้าน และอาสาจราจร ซึ่งได้มีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอบต.หลายแห่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ระเบียบนี้ ระบุให้สถานีตำรวจอาจขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย จึงต้องจับต่อไปว่า จะมีปัญหากับหน่วยงานในบังคับบัญชาโดยตรงของท้องถิ่น คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หรือไม่ รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
          คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศยกเลิก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดวิธีการหาเสียงไว้ ๑๐ ข้อ และข้อห้ามในการหาเสียงจากเดิม ๑๑ ข้อ เหลือเพียง ๕ ข้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่
กฎหมาย-ระเบียบใหม่ ๆ อื่นๆ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ คลิกที่นี่

รับโอน (ย้าย) / บรรจุใหม่ พนักงานส่วนตำบล (00/00/00)
ข่าวประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) อื่น ๆ คลิกที่นี่

ต้องการให้ลงข่าวหน้าเว็บ มาแจ้งที่ admin@thailocalgov.com กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์และผู้ประกาศข่าวด้วย

 

 


   
 

ข้าราชการอกตรม
          "ข้าราชการจึงตกอยู่ในสถานะลำบากกว่าจำเลยในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่มีโอกาสต่อสู้ถึง 3 ศาล ที่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจได้ แต่ข้าราชการไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของ ป.ป.ช.ได้" รายละเอียดคลิกที่นี่
สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "พนักงานส่วนตำบล สร้างสัมพันธ์ สานสายใย สู่ภาคใต้" เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รองฯวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ คลิกที่นี่
ท้องถิ่นก้าวหน้าแข็งแรงไม่ได้ หากไม่รู้จักข้อดี-ด้อยของตัวเอง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ รายละเอียดคลิกที่นี่   
ชำแหละ กรมปกครองท้องถิ่น คอลัมน์ข้าราษฎร โดย สายสะพาน จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน รายละเอียดคลิกที่นี่   
รายงานพิเศษเรื่อง "ทำไม...ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญ" โดย นายรากหญ้า คลิกที่นี่  
บทความพิเศษเรื่อง " ๕ ปี กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล" โดย ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯ คลิกที่นี่   
บทความพิเศษ เรื่อง ยุคล่มสลายอุตสาหกรรมไทย โดย หมายเหตุผู้จัดการ
บทความพิเศษเรื่อง อปท.กับธรรมเอกสาร โดย นิติกร อบต.เวียง จ.เชียงใหม่ คลิกที่นี่
บทความพิเศษเรื่อง สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ทางออกของการถ่ายโอนบุคลากร โดย นายรากหญ้า
บทบาทสมาพันธ์ปลัดอบต.ต่อการให้ความช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ผู้ตรวจสอบภายใน:ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดอบต.(ไม่ให้ติดคุก)
บทความ งานวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เอกสารการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส.กถ.)
เอกสารทางวิชาการด้านการเมืองการปกครอง จาก ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

  

 

คอลัมน์....ชวนคุยเรื่อง...ท้องถิ่น

ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น โดย...ป.พิพัฒน์ 
คู่มือการบริหารงานบุคคล
เชิญสั่งจองซีดีรวมกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
กฎ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลอปท.

คลิกที่นี่


หนังสือคู่มือเตรียมสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น


(20/07/51)


ซีดีการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ
ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๐

ข่าวสาร-บ้านเมือง
· Bangkok Post
· กรุงเทพธุรกิจ
· ข่าวสด
· คม ชัด ลึก
· ฐานเศรษฐกิจ
· เดลินิวส์
· ไทยรัฐ
· แนวหน้า
· บ้านเมือง
· ประชาชาติธุรกิจ
· ผู้จัดการ
· มติชน
· สยามธุรกิจ
· สยามรัฐ
· อ.ส.ม.ท
· ไทยโพสต์
· ไทยนิวส์
· เชียงใหม่นิวส์
· สถานีโทรทัศน์ AStv
· สถานีโทรทัศน์ Nation
· รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รับชม ข่าวจากช่อง NEWS1 สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีผ่านเคเบิ้ลทีวี AStv
คลื่นสื่อเสรียามเฝ้าแผ่นดิน
สถานีข่าว 24 ชั่วโมง เนชั่นซาแนล
 
รวมเว็บบอร์ดพันธมิตร
กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น
ชมรมนิติกรอปท.
ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมนักวิชาการศึกษา
ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้
  ชมรมนักพัฒนาชุมชน
  ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
  ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

Copyright (c) 2002-2003. All rights reserved by www.thailocalgov.com : Thailand
E-Mail : admin@thailocalgov.com

Web Design Factory
Web Design Articles
 

(16-04-51)

Web Design Factory
Free Web Counters