วัตถุประสงค์
   ความรู้เกี่ยวกับอปท.
   ข่าวสารบ้านเมือง
   บทความทางวิชาการ
   ประสานการโอน(ย้าย)
   รวมข่าวอปท.ย้อนหลัง
   ติดต่อเว็บมาสเตอร์
   กฎหมายระเบียบใหม่ ๆ
   สมุดเยี่ยม
   กระดานเสวนาทั่วไป
   กระดานเสวนางานบุคคล
   กระดานเสวนาการเมือง
   หนังสือสั่งการกรมฯ
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2552
   กฎหมาย/ระเบียบอปท.
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับแนวคิด การจัดตั้ง "สำนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"
ดู Poll ย้อนหลังคลิก
 

 
 
 
เช็คเมล์เครือข่ายอื่น ๆ
yahoo.com
hotmail.com
Gmail.com
chaiyo.com
thaimail.com
sanookmail.com
 

รวมเว็บไซต์
น้อง - พี่ ชาวอบต.คลิก

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
นับแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2545
 
รัฐบาลไทย
รัฐสภาไทย
ศาลยุติธรรม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สำนักงาน ก.พ.
ข่าวกรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ
กรมส่งเสริมฯ
เว็บท้องถิ่นชม.
ก.กระจายอำนาจ
สำนักงาน ก.ถ.
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
สนง. ปปช.
สำนักงาน สตง.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กกต.
คกก.สิทธิมนุษยชน
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานกฤษฏีกา
 ถาม-ตอบปัญหากับอ.มีชัย
 พรบ.ซากดึกดำบรรพ์
สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ชมรมนิติกรแห่งประเทศไทย
หน่วยราชการอื่น ๆ
 
 
 
 
หน้าหลัก | ต้องการให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ มาแจ้งที่ admin@thailocalgov.com กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์และผู้ประกาศข่าวด้วย

    "เชิญร่วมฝึกอบรม"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๔
          สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา (ชายหาดจอมเทียน-พัทยาใต้) อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี แจ้งความประสงค์เข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "การเมืองในข้าราชการส่วนท้องถิ่น"
          =ช่วงนี้การเมืองในระดับประเทศอุณหภูมิกำลังร้อนแรง แต่เหตุไฉน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งซึ่ง ปากก็บอกว่าเกลียดพวกนักการเมืองฉ้อฉล แต่ตนเองกลับเล่นการเมืองกันซะเอง แล้วยังนี้ความศรัทธาที่น้อง ๆ เคยมีให้ ใกล้เสื่อมแล้วหรือ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "ความขัดแย้ง...บนผลประโยชน์"
          กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกรุมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเย็บ ๑๕ เข็ม โด่งดังกันทั่วประเทศ วันนี้ ป.พิพัฒน์ หยิบยกประเด็นนี้มาขยายความให้เห็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการประจำ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุเพราะอะไรแล้วควรแก้ไขอย่างไร ติดตามรายละเอียดคลิกที่นี่
    "ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นผ่านกฤษฎีกาแล้ว"
          พราหมณ์ นิยะบุตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างและอัตรากำลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ซึ่งได้พิจารณาร่างที่่คณะรัฐมนตรีเสนอมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาใช้เวลาถึง ๙ เดือน บัดนี้ร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดและร่าง พ.ร.บ.ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
    "เชิญร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น"
          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม เข้ารับร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยว ฝึกอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงาน ๕ เมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๕๓ สมัครวันนี้ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๖ คนเท่านั้น รายละเอียดคลิกที่นี่
    "รายงานการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓"
          ด้วยนายทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกูล กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ก.อบต.ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓ มีมติหลายเรื่องที่สำคัญ เช่น การยกเลิกการอบรมเปลี่ยนสายงาน การมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ เป็นต้น ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
    "อบรมเครือข่ายวินัยฯหลักสูตร ๕ วัน ๗ วันและ ๑๕ วัน"
          ตามที่ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมฯแจ้งให้ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ คัดเลือกเครือข่ายวินัยเข้าอบรมคณะกรรมการสอบสวนหลักสูตร ๗ วัน และหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน หลักสูตร ๑๕ วัน ประจำปี ๒๕๕๓ นั้น ผู้แทนเครือข่ายวินัยฯเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้เครือข่ายฯผู้ใดมีความประสงค์เข้าอบรมกรุณาแจ้งชื่อโดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าอบรม ๗ วันต้องผ่านหลักสูตร ๕ วันมาแล้ว และผู้เข้าอบรมหลักสูตร ๑๕ วันต้องผ่านหลักสูตร ๗ วันและได้คะแนนการทดสอบร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมต้องสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ๕ วันก่อนรายละเอียดคลิกที่นี่
    "ภัยสำหรับคนขับรถ...บนถนนมอเตอร์เวย์"
          หลังจากกลับจากการฝึกอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดชลบุรี วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริงกับตนเองมาเล่าสู่กันฟังเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชอบขับรถยนต์ตอนกลางคืนบนถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเกือบสูญเสียทรัพย์สิน ร่างกายและชีวิต แต่ด้วยโชคดีปนโชคร้ายจึงรอดมาได้อย่างหวุดหวิด เหตุการณ์เรื่องนี้เป็นอย่างไร ติดตามได้กับป.พิพัฒน์ ครับ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง"
          ป.พิพัฒน์ อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากโคราช แต่ก็มีประเด็นที่เก็บตกจากการจัดโครงการอบรมที่โคราชนำมาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีที่ข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งกรณีที่รัฐบาลแก้ไขห้ามยกเลิกตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดคลิกที่นี่
    "กองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อชาวท้องถิ่นไทย"
          หลังจากรอการตรากฏหมายบริหารงานบุคคลฉบับใหม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม แต่ผ่านไปแล้วเกือบ ๓ ปี ยังไม่มีวันที่จะกำหนดคลอดกฎหมายฉบับนี้ หากรอต่อไป เพื่อนพวกเราหลายคนอาจได้รับความเดือดร้อนจนทนไม่ไหว ต้องจำจากท้องถิ่นไปก่อนวัยอันสมควร ดังนั้น สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทยจึงได้ก่อตั้งกองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขึ้นมาช่วยเหลือพวกเราในเบื้องต้น หลักการและแนวคิดนี้เป็นจริงได้หรือ ป.พิพัฒน์มีรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟัง รายละเอียดคลิกที่นี่
    "รายงานการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒"
          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ก.อบต.ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติหลายเรื่องที่สำคัญ อาทิ การยกเลิกหลักเกณฑ์โอน (ย้าย) ๔ ปี สายงานผู้บริหาร, การดำเนินคดีและดำเนินการทางวินัยกับบุคคล และคณะบุคคล (ก.จังหวัด) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ และตอบข้อหารือหลายเรื่องของ ก.จังหวัดหลายแห่ง ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
    "บันทึกรักนักดับเพลิง บทที่ ๓ : พยาบาลที่รัก
          วันนี้ ป.ยุทธ นำบันทึกรักฉบับป.ยุทธ บทที่ ๓ มาเล่าสู่กันฟังรับขวัญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ จะหวานซึ้งหรือขมขื่นเพียงใด ร่วมติดตามบันทึกรักฉบับนี้ได้เลยครับ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "มหาดไทยออกหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนฉบับใหม่"
          กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนให้หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ใหม่ล่าสุด โดยมีการกำหนดให้อุดหนุนได้เฉพาะด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเท่านั้น และมีกำหนดสัดส่วนไม่เกินงบประมาณเป็นร้อยละชัดเจนกว่าเดิม รายละเอียดคลิกที่นี่
    "จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายโบนัสไม่ได้"
          กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเวียนหนังสือหารือกรณีการใช้เงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือ โบนัส ไม่สามารถกระทำได้ ทำให้อปท.หลายแห่งหนาว ๆ ร้อน ๆ แล้วจริง ๆ แล้วควรจ่ายได้หรือไม่ ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นนี้ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต ครั้งที่ 14"
          มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศิลปินเพื่อชีวิตองค์กรด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติกว่า 50 องค์กร ขอเชิญชม มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต ครั้งที่ 14 ณ บ้านโต่งโต้น ทางขึ้นเขาใหญ่ด้านปากช่อง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียดคลิกที่นี่
    "สวัสดีปีเสือดุ หรือเสือใจดี Happy New Year 2010"
          ในรอบปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามีเรื่องราวทั้งข่าวดี-และข่าวร้าย เกิดขึ้นกับวงการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายเรื่อง แล้วปีหน้าเล่า พวกเราจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสถานการณ์อย่างไร วันนี้ ป.พิพัฒน์ ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น ในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดุเด็ดเผ็ดมันส่งท้ายปี รายละเอียดคลิกที่นี่
    "เครือข่าย ก.อบต.จังหวัด"
          ๑๐ ปีของการใช้กฎหมายบริหารงานบุคคล มีปัญหาเกิดขึ้นกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากมายหลายด้าน ทั้งดีและร้าย กลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็น ก.อบต.จังหวัด แม้ทำหน้าที่อย่างหนัก แ่ต่กลับถูกละเลยในการพัฒนาองค์ความรู้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้การใช้ดุลยพินิจของก.จังหวัดแต่ละแห่งมีความเหลื่อมล้ำไร้ทิศทาง วันนี้ ป.พิพัฒน์ได้สะท้อนปัญหานี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้ขบคิดอีกครั้ง รายละเอียดคลิกที่นี่
    "รายงานการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒"
          หลังจากรอมานาน วันนี้ ป.ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกูล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบฯในฐานะตัวแทน ก.อบต. ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ มาเพื่อให้พวกเราชาวอบต.ได้รับทราบและศึกษารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะการให้เงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลในหลาย ๆ ตำแหน่ง เช่น นิติกรระดับ ๓ - ๘ ได้รับ ๓,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งความคืบหน้าการแก้ไขปัยหาในการใช้บัญชีของจังหวัดศรีสะเกษที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ ติดตามได้แล้วครับ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
    "สิบตำรวจโทบุญทิ้ง"
          ห่างหายไปนาน...วันนี้ ป.ยุทธ ได้เล่าเรื่องของอดีตข้าราชการตำรวจท่านหนึ่งที่หันเหมาเอาดีในการรับใช้ประเทศอีกด้านหนึ่งในตำแหน่ง "ปลัดอบต." จากที่เคยเล่าเรื่องชีวิตของปลัดอบต.ทีค่อนข้างโหดร้ายและหดหู่ วันนี้ มาลองอ่านเรื่องของท่านปลัดอบต.ที่มีอุดมการณ์อีกด้าน และจบด้วยความสุข อย่าง "สิบตำรวจโทบุญทิ้ง" ครับ รายละเอียดคลิกที่นี่
    "เสียงครวญจากแดนใต้ปลายด้ามขวาน"
          เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ที่ผ่านมา ก.อบต.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารโอน(ย้าย)เมื่ออยู่ครบ ๔ ปีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นวันนี้ป.พิพัฒน์ ยังได้เสนอทุกข์ของเพื่อนใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เสมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด "เสียงครวญจากแดนใต้ปลายด้ามขวาน" เป็นอย่างไร ดูรายละเอียดทั้งสองเรื่องและอีกหลายเรื่องในคอลัมน์ชวนคุยเรื่องท้องถิ่นได้รายละเอียดคลิกที่นี่
    สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย... แนวคิดในการจัดตั้ง "สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย" มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมต้องจัดตั้งขึ้นอีก ทั้งที่ มีสมาคมฯ มีสมาพันธ์ปลัดอบต. และอีกหลายสมาคม มีเหตุผลอย่างไรจึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้ง แล้วหากจะเข้าร่วมอุดมการณ์นี้จะทำอย่างไร   รายละเอียดคลิก 
    เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ...   รายละเอียดคลิกที่นี่
   สิทธิการลา คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของข้าราชการ...   รายละเอียดคลิกที่นี่
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล    ...   รายละเอียดคลิกที่นี่
 ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
 
    
    
    
     : 
    เพิ่มข่าว : 
 ข่าวการรับสมัครงานอื่น ๆ คลิกที่นี่ี้
 
    "ปลัด"โวย"นายก"ไม่คืนอำนาจ
          นายปรีชา วัฒนชัยนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากนายก อบต.ลงนามในคำสั่งให้เจ้าพนักงานธุรการ 4 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้รักษาราชการแทนตนตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีคำสั่งแจ้งให้นายก อบต.ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้เอกสารการเงินไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบ จึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่งปี 2552 ด้วย.......่
          "ก่อน สถ.มีคำสั่ง นายอำเภอหัวหินได้ทำหนังสือท้วงติงถึงนายก อบต.ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2551 ซึ่ง สถ.หรือท้องถิ่นจังหวัดต้องพิจารณาว่าหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นอำเภอติดตามปัญหานี้หรือไม่ ซึ่งหลังจากจบขั้นตอนแล้วจะฟ้องศาลปกครอง เพราะไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย" (มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 : หน้า 8)
   
   
 ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้
 
  กฎหมายอปท.ปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว     
          ภายหลังที่รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่ ๔,องค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๖ เทศบาลฉบับที่ ๑๓ และเมืองพัทยาฉบับที่ ๒ เพื่อมิให้มีการกำหนดวาระของผู้บริหารหรือนายกอปท.เพียง ๒ วาระ โดยตัดข้อความดังกล่าวออก จึงทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อครบวาระแล้วสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้โดยไม่จำกัดว่ากี่วาระ หรือมีอายุเท่าไหร่ บัดนี้ รัฐบาลได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดคลิกที่นี่
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘)     
          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกข้อกำหนดว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแก้ไขกรณีทีมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนเงิน ส่วนกรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
 รายละเอียดคลิกที่นี่
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ล่าสุด     
          กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ โดยสาระสำคัญกำหนดให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งแต่เดิมเป็นราชการส่วนกลาง อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นจังหวัดสามารถก้าวถึงระดับ 9 ได้ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบเป็นแท่งในเดือนมกราคม 2552 นี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป   รายละเอียดคลิกที่นี่
 ดูกฏหมาย / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / ประกาศ / ข้อบังคับ ใหม่ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  คลิกที่นี้
 

           อบต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-3/4ทป จำนวน 1 อัตรา สนใจสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานปลัด อบต. โทร 0-4581-8223-4 หรือ www.sritrakoonsao.com(05/12/52)
           องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์รับโอนย้ายด่วน พนักงานส่วนตำบลดังนี้ นายช่างโยธา 2 - 4/5 จำนวน 1 อัตรา ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - 4/5 จำนวน 1 อัตรา อบต.อยู่ติดถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก อยู่ในแหล่งชุมชน หาที่พักง่าย อยู่ห่างจากทะเล 10 กิโลเมตร (หาดเจ้าหลาว , โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน) นายกใจดี ปลัดใจดี เพื่อนร่วมงานดีทุกคน สนใจติดต่อ บุคลากร 039- 491671 หรือ 081 - 5700836 ในวันและเวลาราชการ (05/12/52)
           อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)หรือบรรจุใหม่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราดังนี้ 1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 037-451214 หรือ081-9488357 วิทยา (บุคลากร) (05/12/52)
           องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๙ อัตรา ได้แก่ br ๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒-๔ หรือ ๕ จำนวน ๑ อ้ตรา br ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๔. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๕. ช่างโยธา ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๖. วิศวกร ๓-๕ หรือ ๖ จำนวน ๑ อัตรา br ๗. ช่างเขียนแบบ ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๘. ช่างสำรวจ ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br ๙. เจ้าหน้าที่ธุรการ (โยธา) ๑-๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ อัตรา br สนใจติดต่อ นายชเรด รอดพ้นภัย ตำแหน่ง บุคลากร ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ หรือ ๐๘๑-๐๓๖๕๘๙๑ ในวันและเวลาราชการ (05/12/52)
 ข่าวการโอน (ย้าย) อื่น ๆ  คลิกที่นี้
 
  บทความพิเศษ เรื่อง สังคมที่เปลี่ยนแปลง Social Change  กับบทบาท (ปลัด อบต.สู่     ปลัดเทศบาล)  
          -ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล หลายสิบแห่ง เมื่อถามว่า การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนั้น มีผลดีอย่างไร เกิดผลเสียอย่างไร แน่นอนว่า ฝ่ายการเมืองและประชาชนอาจมองว่า ดีแน่นอน อย่างน้อย ชื่อชั้นก็เทียบกันไม่ได้แล้วสำหรับ "อบต." กับ "เทศบาล" แต่ใครเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอบต.เดิม เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลแล้ว จะได้รับผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ลองมารับฟังมุมมองของข้าราชการคนหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบดูบ้างว่า เขาคิดอย่างไร ...
  รายละเอียดคลิกที่นี่ :  23 ม.ค. 52
  ข้าราชการอกตรม
          "ข้าราชการจึงตกอยู่ในสถานะลำบากกว่าจำเลยในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่มีโอกาสต่อสู้ถึง 3 ศาล ที่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจได้ แต่ข้าราชการไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของ ป.ป.ช.ได้"
  รายละเอียดคลิกที่นี่ ...เพิ่มข่าว :  14 ม.ค. 51
  สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "พนักงานส่วนตำบล สร้างสัมพันธ์ สานสายใย สู่ภาคใต้" เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รองฯวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ คลิกที่นี่ ...  เพิ่มข่าว :  20 พ.ย. 50
  ท้องถิ่นก้าวหน้าแข็งแรงไม่ได้ หากไม่รู้จักข้อดี-ด้อยของตัวเอง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ รายละเอียดคลิกที่นี่ ...  เพิ่มข่าว :  10 ก.ย. 50
  ชำแหละ กรมปกครองท้องถิ่น คอลัมน์ข้าราษฎร โดย สายสะพาน จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน รายละเอียดคลิกที่นี่   ...  เพิ่มข่าว :  23 ส.ค. 50
  รายงานพิเศษเรื่อง "ทำไม...ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญ" โดย นายรากหญ้า คลิกที่นี่   ...  เพิ่มข่าว :  14 ส.ค. 50  
 บทความพิเศษเรื่อง " ๕ ปี กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล" โดย ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯ คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว :  10 ส.ค. 50
  บทความพิเศษ เรื่อง ยุคล่มสลายอุตสาหกรรมไทย โดย หมายเหตุผู้จัดการ ...คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว :  23 ก.ค. 50
  บทความพิเศษเรื่อง อปท.กับธรรมเอกสาร โดย นิติกร อบต.เวียง จ.เชียงใหม่ คลิกที่นี่ ...  เพิ่มข่าว :  23 ก.ค. 50
  บทความพิเศษเรื่อง สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ทางออกของการถ่ายโอนบุคลากร โดย นายรากหญ้า ...คลิกที่นี่  เพิ่มข่าว :  31 ก.ค. 50
  บทบาทสมาพันธ์ปลัดอบต.ต่อการให้ความช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ...คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว :  30 ส.ค. 48
  ผู้ตรวจสอบภายใน:ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดอบต.(ไม่ให้ติดคุก) ...รายละเอียดคลิกที่นี่   เพิ่มข่าว :  30 ส.ค. 48
  บทความ งานวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ...คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว : 30 ส.ค. 48
  เอกสารการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส.กถ.) ...คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว :  30 ส.ค. 48
  เอกสารทางวิชาการด้านการเมืองการปกครอง จาก ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...คลิกที่นี่   เพิ่มข่าว : 30 ส.ค. 48
 
 บทความที่น่าสนใจอื่น ๆ  คลิกที่นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารบ้านเืมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู

รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
      
Copyright © 2008. All rights reserved by www.thailocalgov.com : Thailand 
Email : phiphatw@hotmail.com
ต้องการให้ลงข่าวหน้าเว็บ มาแจ้งที่ admin@thailocalgov.com กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์และผู้ประกาศข่าวด้วย